Van 14 juli t/m 4 augustus zijn wij alleen bereikbaar per mail via support@fruto.nl

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over ons

De website https://fruto.nl wordt beheerd door Fruto internet, concepts & design. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Fruto internet, concepts & design
Basicweg 17b
3821 BR Amersfoort

Tel: 033 879 55 22

KvK: 83356797
BTW: NL003810833B30

info@fruto.nl

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u een aanvraag bij ons doet, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. In principe heeft het onze voorkeur dat u alleen ‘zakelijke’ gegevens met ons deelt.

Wanneer u er toch voor kiest om persoonsgegevens in te vullen, zullen deze door ons verwerkt worden. Wij verwerken in dat geval alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

NAW-gegevens;

De gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, namelijk het onderhouden van contact en het beoordelen en behandelen van uw aanvraag.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Verwerkers

Wij gebruiken een externe dienst die voor ons nieuwsbrieven verstuurt. Daarnaast maken wij gebruik van externe servers voor de opslag van gegevens. Bovendien gebruiken wij externe e-mailoplossingen en clouddiensten. Ook maken wij gebruik van Google Analytics. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Cookies: Google Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen. Helemaal uitschrijven voor Google Analytics? Gebruik dan deze plugin.

Hotjar

Naast het eventuele gebruik van Google Analytics maken wij gebruik van HOTJAR. Echter, dit hebben wij zo ingesteld dat we geen persoonsgegevens van je hoeven te verwerken. Alle opties die bijvoorbeeld volgen wat je typt staan uitgeschakeld en zullen dat ook altijd blijven.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als u aan ons uw toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@fruto.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Links

Op onze website kunt u links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Klachtenregeling

We proberen te streven naar een vlekkeloze kwaliteit en service. Ondanks alle goede zorgen die we nastreven is het uiteraard mogelijk dat er iets niet verloopt zoals we willen en u niet tevreden bent over de geleverde service of kwaliteit. Elke klacht, opmerking of suggestie is welkom! Daar kunnen we alleen maar van leren. U kunt uw klacht via onze contactpagina doorgeven of mailen naar support@fruto.nl. Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling en reageren uiterlijk binnen 14 dagen. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Liever bellen? Dat kan natuurlijk ook: 033 879 55 22.